Podnikatelská půjčka

První cesta každého podnikatele za získáním provozních financí by měla vést do své banky. Pokud Vám však banka Vaše potřeby nepokryje, je na místě (je-li to nezbytné) uvažovat o alternativním řešení ve formě mimobankovního financování.
Podnikatelská půjčka je vhodná jak na krytí Vašich provozních nákladů, tak na investice do rozvoje Vašeho podnikání, či konsolidaci Vašich závazků (kalkulačka splátek zde).
Naše půjčka je velmi flexibilní a podporuje možnost předčasného splacení (výpočet zde). Její největší výhodou je vedle nízkých nákladů (úroku) schopnost přizpůsobit se konkrétním potřebám daného oboru podnikání a posloužit účelu v maximální možné míře.
Další předností je její modularita. Dá se úspěšně aplikovat jako dlouhodobé financování či jako překlenovací se splatností podstatně kratší.

Nejdůležitější přednosti podnikatelské půjčky

  • Od 6,7% p.a. = nekompromisně jedna z nejnižších úrokových sazeb na českém trhu s mimobankovním financováním
  • Jednoduchá realizace – dodání minima nejnutnějších podkladů a vyjádření maximálně do jednoho týdne
  • Zcela bez poplatků – tedy žádné předem ani v průběhu zpracování.
  • Předčasné splacení – je možné kdykoli během splátkového kalendáře (třeba i 3 měsíce po čerpání) a za bezkonkurenčních podmínek
  • Záznamy v registrech – negativní záznamy v registrech nejsou překážkou
  • Nezávazná poptávka – Vaše poptávka je nezávazná. Jejím odesláním se k ničemu nezavazujete
  • Rychlá reakce – Na vloženou poptávku reagujeme zpravidla do několika desítek minut. Po dodání podkladů a informací máme k dispozici nabídky v řádu několika pracovních dnů

Odešlete nám svou poptávku po mimobankovním financování a my Vám po jejím zpracování a posouzení zcela zdarma předložíme nabídku, kterou můžete a nemusíte akceptovat.

Možnost předčasného splacení

Tak jako se potřeba financování objeví, může i zmizet. Vaše firma si vede lépe, než byl tvz. nejhorší scénář, vydělává více a chce takto vyprodukované prostředky investovat do sebe.
Proč tedy platit úvěr déle, než je nezbytné.

V těchto případech přicházejí na řadu buď mimořádné splátky nebo celkové jednorázové předčasné splacení. Oba případy samozřejmě naše podnikatelská půjčka v plné míře podporuje a to za minimálních nákladů. Samozřejmostí je úspora v nevyčerpané době trvání půjčky, tedy v nezaplacených dalších úrocích. Proč byste také platil(a) úroky za období, když peníze již nepoužíváte. Pokud si půjčíte 1 mil na 10 let a splatíte jej za 6 let, hradíte v splátkách pouze úroky za reálných 6 let.

Proč podnikatelskou půjčku s námi

Na trhu s nebankovními produkty se pohybujeme více než 12 let. Za tuto dobu jsme nejenom uspokojili velké množství klientů ale i získali mnoho zkušeností, které k úspěšné činnosti v tomto oboru jsou nezbytné.

Naprosto bez jakýchkoli poplatků

Jak už je u nás zvykem, i tento produkt neobsahuje naprosto žádné poplatky předem, v průběhu realizace ani v podobě provize po ní. Zcela oproštěno od jakýchkoli poplatků či penalizací je i předčasné splacení. Pokud budete chtít úvěr splatit dříve, uhradíte pouze skutečnou výši nesplacené jistiny a ani o korunu více!

Vynikající řešení pro Vaše firemní financování

Asi se shodneme na tom, že nejlepší půjčka je žádná.
Bohužel však při podnikatelských aktivitách přicházejí situace, kdy je externí financování výhodné, či dokonce pro udržení situace nebo její vývoj naprosto nezbytné. V takovém případě hledáte finanční produkt, který dokáže uspokojit Vaše potřeby, a zároveň zatížit Vaši společnost v co nejmenší míře. Takový produkt musí mít co nejnižší tu nejdůležitější hodnotu, kterou je zcela určitě roční úroková sazba, neboli cena půjčených peněz.
Naše podnikatelská půjčka svou úrokovou mírou takové požadavky zcela nepochybně splňuje.

Nevadí negativní záznamy v registrech

Protože je hlavním zajištěním naší půjčky zástava ve formě nemovitosti, není kladen zdaleka takový důraz na bonitu podnikatele. Záznamy v registrech BRKI, NRKI a SOLUS nejsou překážkou a není ani ve většině případů vyžadováno dokládání Vašich příjmů (jejich doložení ale může situaci podpořit).

Jak probíhá realizace?

Po úvodním hovoru, kde nám sdělíte základní údaje o Vaší poptávce, Vám zašleme seznam podkladů a informací, které jsou v daném případě nezbytné pro realizaci.
Jakmile od Vás tyto podklady obdržíme, Vaši poptávku zpracujeme a předáme k vyhodnocení. Během této doby mohou vyvstat nějaké další otázky či potřeby doložení dalších podkladů (zdaleka ne vždy).
Jakmile známě vyjádření k Vaší poptávce, neprodleně Vám jej sdělíme. Vy si můžete v klidu takovou nabídku vyhodnotit a pak buď akceptovat (přijmout) či odmítnout. Pokud odmítnete, vše tím končí a Vás to nic nestojí. Pokud se rozhodnete nabídku akceptovat, společně stanovíme další postup realizace a očekávejte, že během několika dnů budete s požadovanou finanční částkou reálně disponovat.

Parametry podnikatelské půjčky podrobněji

Poskytovaná částka

Základní rozpětí poskytované jistiny podnikatelské půjčky se pohybuje mezi 50.000,- až 20.000.000,- Kč. Individuálně je možné jít i mimo tyto vytyčené hranice, a závisí to vždy na individuálních parametrech poptávky. (zpět na seznam)

Typ splátky

Nejčastěji používaným typ splátky je poměrně známá tvz. anuitní varianta, kterou je možné považovat za nejvýhodnější. Její přednost je dána mechanismem výpočtu úroku a jeho vázaností na aktuální nesplacený zůstatek. Konkrétně je tedy výše úrokové složky měsíční splátky stanovena jako 1/12 ročního úroku z nesplaceného zůstatku v předchozím měsíci. (zpět na seznam)

Doba splatnosti

Délku splátkového kalendáře, jinak řešeno dobu splatnosti, je možné sjednat v rozpětí od 3 měsíců až do maxima 20 let. Samozřejmostí je dostupnost mimořádných forem splátky (nad rámec splátkového kalendáře), či možnost jednorázového doplacení celé dlužné jistiny. (zpět na seznam)

Úroková sazba

Jak už bylo zmíněno výše, ve většině případů je aplikována tvz. anuitní splátky. Její výhoda spočívá v platbě úroku (ceny peněz) za dobu, kterou je skutečně využíváte, a ve výši, která odpovídá přesně vypočtené výši z nesplacené jistiny.
Výpočtový model anuitní splátky je jednoduchý. Když vyčerpáte úvěr ve výši například 100.000,- Kč při úrokové sazbě 7% p.a. se splatností 60 měsíců, budete mít první splátku ve výši 2.058,- Kč. V první splátce bude obsažen úrok z celé dlužné jistiny (100.000,-). Protože je roční úroková sazba 7%, měsíční tedy vychází 7% / 12 = 0,58333%. Částka úroku v první splátce bude ve výši 583,33 Kč. Zbytek splátky ve výši 1.474,57 půjde na úmor dlužné jistiny.
Následující měsíc bude úrok obsažený ve splátce činit již částku 574,72 Kč (dlužná jistina 98525,33 Kč) a zbytek ve výši 1483,28 Kč se odečítá z dlužné jistiny.
Z tohoto jasně vyplývá, že aplikace anuitní splátky je tou nejspravedlivější formou účtování ceny peněz podnikatelské půjčky. (zpět na seznam)

Požadované příjmy

Podnikatelská půjčka v základní variantě nevyžaduje dokládání Vašich příjmů jak pro OSVČ, tak i Právnické osoby. V určitých hraničních situacích, kdy jsou parametry poptávky na samé hranici úvěrovatelnosti, můžeme v některých případech očekávat požadavek na jednoduché doložení schopnosti splácet například ve formě několika výpisů z běžného účtu, či jinak dle konkrétní situace. (zpět na seznam)

Registry

Naše podnikatelské půjčka nevyžaduje vynikající historii v registrech BRKI, NRKI a SOLUS. Proto není požadováno dokládání výpisů z těchto registrů. Jaký by měla smysl nebankovní půjčka, kdyby se chovala jako bankovní? (zpět na seznam)

Zajištění nemovitostí

Úspěšné financování je u našeho produktu podmíněno vkladem běžného zástavního práva na nemovitost. Tato nemovitost nemusí být nutně ve Vašem vlastnictví. (zpět na seznam)

LTV

Hodnota LTV (neboli „Loan To Value“) vyjadřuje maximální částku, kterou je možné poskytnou ve vztahu k aktuální tržní hodnotě zajišťované nemovitosti. Pokud tedy máme v našem případě hodnotu LTV 60%, znamená to, že úvěr, zajištění nemovitostí v hodnotě 2.000.000,- Kč jsme schopni nabídnout maximální částku 1.200.000,- Kč. (zpět na seznam)

Poplatky předem

Nebyly, nejsou, a nikdy nebudou. (zpět na seznam)

Zajištění půjčky

Každý úvěr je třeba sjednat v písemné podobě. České právo sice umožňuje i dohodu ústní, ale ta je tak obtížně vymahatelná, takže její využití se blíží nule. Zkrátka co je psáno, to je dáno.
U naší podnikatelské půjčky se setkáte s poměrně běžnými smluvními dokumenty, kterými jsou Smlouva o úvěru, Zástavní smlouva, případně další dokumenty související s konkrétní situací.
Nikdy se u zde nesetkáte například s Notářským zápisem o přímé vykonatelnosti či pověstnou Rozhodčí doložkou.  (zpět na seznam)

Exekuce

Vykonatelné exekuce nejsou pro financování překážkou v jakékoli podobě. Jsme schopni zastavit i připravované dražby nemovitostí či jiné exekutorské taktiky. (zpět na seznam)

Komu je produkt určen

Produkt podnikatelská půjčka je určen pro Osoby samostatně výdělečně činné nebo jakékoli formy Právnických osob.(zpět na seznam)