Záznam v registru je problém při získání půjčky?

Není. Podstatou existence mimobankovního financování je přinášet na trh jiné možnosti než bankovní domy. Pokud neuspějete v bance díky negativnímu záznamu v registrech, u nás se tohoto obávat nemusíte. Ovšem v případě existence mnoha nesplacených závazků nemusí být půjčka poskytnuta. Jejím účelem není konsolidovat rozsáhlá portfolia osobních závazků ale financovat firmy, u nichž se závazky po splatnosti mohou běžně vyskytovat.