Jak je to s fixací úrokové sazby

S obecně známou fixací úroku neboli garancí výše úrokové sazby na určitý časový úsek úvěru je to velmi jednoduché.
V oblasti mimobankovního financování si na tuto poměrně nesmyslnou záležitost NEHRAJEME.
Fixace úrokové sazby je doménou bankovních poskytovatelů hypotečních úvěrů a jejím primárním účelem je potrestat klienta za předčasné splacení jeho půjčky.
Předčasné splacení je u bank považováno za porušení podmínek smlouvy a tedy za každé porušení následuje trest.
U poskytovatelů, se kterými spolupracujeme, je úrok garantován vždy na celou dobu trvání úvěrového vztahu.
Nemůže se tedy ani stát, že dojde po skončení doby fixace ke zvýšení úrokové sazby tak, jak je to u bank obvyklé.